Εκδηλώσεις3 Απριλίου 2020

Ώρα Εκδήλωση Κατηγορία Τοποθεσία Θέσεις Διαθέσιμες/Σύνολο

09:00 - 11:00

Ραδιοφωνική Τέχνη - 1    


    

25 / 25

11:00 - 13:00

Ραδιοφωνική Τέχνη - 2    


    

25 / 25

13:00 - 15:00

Ραδιοφωνική Τέχνη - 3    


    

15 / 15
jobitel xjobs

Powered by Events Manager