Απάντηση στο: Συνεργατική συμμετοχή

#43553
Author of Articles
Συμμετέχων

Βασίλη, σε αυτή την περίπτωση δε θα δώσουμε με αυτοματοποιημένο τρόπο βεβαίωση αλλά θα το φροντίσουμε.
Αναμένουμε με χαρά την εκδρομή του ESR στην Κέρκυρα!!! Όχι μόνο ένας καφές στο Λιστόν… Αναμένουμε την πιο ζεστή φιλοξενία των σχολείων μας και φυσικά είμαστε σίγουροι για αυτό!!!!!!
Να είστε καλά και καλή σας επιτυχία!