Ματαίωση εργαστηρίου

18 Απρ Ματαίωση εργαστηρίου

Αγαπητοί/ές φίλοι/ες,

Λόγοι ανωτέρας βίας επιβάλλουν τη ματαίωση του εργαστηρίου Η Τοπική Κουζίνα στο Ραδιόφωνο – 3. Όσα σχολεία έχετε ήδη δηλώσει συμμετοχή, μπορείτε αντ’ αυτού να επιλέξετε ένα εκ των άλλων δύο εργαστηρίων με τον ίδιο τίτλο. Βιαστείτε προτού γεμίσουν!

Συνοπτικό πρόγραμμα σε μορφή πίνακα

Αναλυτικό πρόγραμμα ταξινομημένο κατά ώρα έναρξης

Η Οργανωτική Επιτροπή