Αλλαγή ώρας εργαστηρίου

18 Απρ Αλλαγή ώρας εργαστηρίου

Αγαπητοί/ές φίλοι/ες,

Λόγοι ανωτέρας βίας επιβάλλουν την αλλαγή ώρας του εργαστηρίου Η Τοπική Κουζίνα στο Ραδιόφωνο – 2. Η νέα ώρα για το εργαστήριο είναι 11:30-12:30.

Συνοπτικό πρόγραμμα σε μορφή πίνακα

Αναλυτικό πρόγραμμα ταξινομημένο κατά ώρα έναρξης

Η Οργανωτική Επιτροπή