Παράταση δηλώσεων συμμετοχής στο Φεστιβάλ

Μιλώντας με ποδοσφαιρικούς όρους, οι καθυστερήσεις στην αποστολή και έγκριση των προγραμμάτων από τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων, οδήγησαν τον διαιτητή να πάει το Φεστιβάλ στην παράταση. Αντί λοιπόν για 31 Ιανουαρίου, ανανεώνουμε το χρονικό περιθώριο για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής στο Φεστιβάλ μέχρι 10Μαρτίου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παράταση δηλώσεων συμμετοχής στο Φεστιβάλ.