Έγκριση Φεστιβάλ από Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το έγγραφο της έγκρισης αλλαγής ημερομηνίας του Φεστιβάλ, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Download (PDF, 114KB)