Σε ποιους απευθύνεται

Το Φεστιβάλ απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολείων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή:

Σχολεία στα οποία ήδη υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα ή καινοτόμες δράσεις στα ΜΜΕ με έμφαση στο ραδιόφωνο ή με παραγωγές που μεταδίδονται στο European School Radio.

Όλα τα υπόλοιπα σχολεία, ως επισκέπτες, που θα παρακολουθούν και θα συμμετέχουν ενεργά.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής των Σχολείων έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν το αρχικό τους ενδιαφέρον, την πρόθεσή τους να επισκεφτούν τη Ζάκυνθο. Παρακολουθείτε τακτικά τα Νέα μας.

Στο Φεστιβάλ, θα υπάρχει ειδικός χώρος παρουσίασης για τα συμμετέχοντα σχολεία για να αναδείξουν τη ραδιοφωνική τους δράση. Το υλικό προβολής μπορεί να είναι poster (χειροποίητο ή τυπωμένο) για ανάρτηση στον χώρο, βίντεο, ή παρουσίαση με διαφάνειες.