Αξιολόγηση και βραβεία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για το ραδιοφωνικό μήνυμα

 • η πρωτοτυπία
 • το περιεχόμενο του μηνύματος
 • ο τρόπος και το ύφος εκφώνησης
 • η μουσική/ηχητική επένδυση
 • η ποιότητα του ήχου
 • ο συνολικός/τελικός αντίκτυπος

Για το τραγούδι

 • ο στίχος
 • η σύνθεση
 • η ερμηνεία
 • η ποιότητα του ήχου
 • ο συνολικός/τελικός αντίκτυπος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Η αξιολόγηση βάσει κριτηρίων θα υλοποιείται με δύο (2) τρόπους, οι οποίοι θα συνυπολογίζονται για το τελικό αποτέλεσμα:

 1. Από τις Κριτικές Επιτροπές: Η αξιολόγηση των συμμετοχών γίνεται από την αντίστοιχη Κριτική Επιτροπή κάθε κατηγορίας, η οποία απαρτίζεται από ειδικούς για αυτό τον σκοπό και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα https://fest.europeanschoolradio.eu. Οι συμμετοχές αποστέλλονται στην Κριτική Επιτροπή χωρίς επιπλέον στοιχεία για τους δημιουργούς και αξιολογούνται ανώνυμα.
 2. Από τα συμμετέχοντα σχολεία: Κάθε σχολείο θα έχει την δυνατότητα, με βάση οδηγίες που θα σταλούν στον/στην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό, να αξιολογήσει τις υπόλοιπες συμμετοχές που αφορούν την κατηγορία στην οποία υπέβαλε συμμετοχή το σχολείο. Οι συμμετοχές αποστέλλονται στα σχολεία χωρίς επιπλέον στοιχεία για τους δημιουργούς.

 

Πιο συγκεκριμένα η αξιολόγηση του διαγωνισμού  «Καν’ το ν’ ακουστεί 2020» θα πραγματοποιηθεί από τις 11/2/2020 μέχρι τις 29/2/2020. Αξιολογητές θα είναι οι κριτικές επιτροπές που αποτελούνται από διακεκριμένους επαγγελματίες από τον χώρο της μουσικής, της δημοσιογραφίας και της εκπαίδευσης,  καθώς και τα σχολεία που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Το ποσοστό βαθμολογίας των κριτικών επιτροπών στην τελική βαθμολογία θα είναι 70% και των διαγωνιζόμενων σχολείων 30% για αυτή την πρώτη, εφαρμογή του νέου συστήματος. Τα σχολεία θα συμμετέχουν στη διαδικασία προαιρετικά, παροτρύνονται όμως να αξιοποιήσουν τη νέα διαδικασία αξιολόγησης για κριτική ακρόαση και παιδαγωγική αξιοποίηση.

 

Διαδικασία αξιολόγησης από τα διαγωνιζόμενα σχολεία

  1. Κάθε σχολείο που έχει υποβάλει συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα έχει πρόσβαση με τον ίδιο λογαριασμό με τον που έκανε την υποβολή,  στη σελίδα: http://europeanschoolradio.eu/el/contest2020 
  2. Στη σελίδα αυτή θα εμφανίζεται αυτόματα μια λίστα με ηχητικά όλων των συμμετοχών της βαθμίδας που ανήκει το σχολείο και της κατηγορίας που διαγωνίζεται χωρίς κανένα άλλο στοιχείο ταυτοποίησης των συμμετοχών. Αν για παράδειγμα, ένα δημοτικό σχολείο έχει υποβάλει συμμετοχή με ραδιοφωνικό μήνυμα, θα εμφανίζονται τα ηχητικά όλων των ραδιοφωνικών μηνυμάτων των δημοτικών σχολείων.  
  3. Στην ίδια σελίδα κάθε σχολείο θα μπορεί να επιλέγει έναν αριθμό συμμετοχών (εκτός από τη δική του συμμετοχή) που θα αξιολογεί ως τις καλύτερες με φθίνουσα κατάταξη (1η, 2η, 3η κ.λπ.). Δηλαδή, η συμμετοχή που θα δηλωθεί ως 1η επιλογή θα θεωρείται η καλύτερη.
  4. Ο αριθμός των συμμετοχών που θα μπορεί να επιλέξει κάθε σχολείο θα είναι αναλογικός  με το πλήθος των συμμετοχών στην συγκεκριμένη κατηγορία.
  5. Η σελίδα θα δίνει έναν μοναδικό κωδικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση από τους μαθητές έτσι ώστε να μπορούν να ακούσουν τις συμμετοχές και από το σπίτι τους. Οι μαθητές δε θα μπορούν να καταχωρίσουν τις επιλογές. Μόνο ο/η εκπαιδευτικός θα μπορεί να καταχωρήσει τις επιλογές.
  6. Μετά την υποβολή της αξιολόγησης από κάθε σχολείο δε θα υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης των επιλογών.

 

 

Διδακτική αξιοποίηση της διαδικασίας

Η διαδικασία της κριτικής ακρόασης αντίστοιχων έργων μεταξύ συνομηλίκων μπορεί να ωφελήσει πολλαπλώς τη μαθησιακή διαδικασία. Η Οργανωτική Επιτροπή δημιούργησε και διαθέτει στα διαγωνιζόμενα σχολεία το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό:

 1. Φύλλο Προτάσεων Παιδαγωγικής Αξιοποίησης προς τους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας για τη διαδικασία αξιολόγησης
 2. Φύλλο Αξιολόγησης για τους μαθητές στην κατηγορία τραγουδιού
 3. Φύλλο Αξιολόγησης για τους μαθητές στην κατηγορία ραδιοφωνικού μηνύματος

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΚΡΟΑΤΩΝ

 

Η ψηφοφορία ακροατών – κοινού θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και θα λήξει στις 3 Απριλίου.

Οι ακροατές θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν όλες τις συμμετοχές από μια ειδικά σχεδιασμένη διαδικτυακή σελίδα. Κάθε ακροατής θα μπορεί να δώσει την “καρδιά” – ψήφο του σε όσες συμμετοχές του αρέσουν. Μια συμμετοχή από κάθε κατηγορία (Ραδιοφωνικό Μήνυμα και Τραγούδι) που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες “καρδιές” θα κερδίσει το Βραβείο Ακροατών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Ένα μήνα πριν την βράβευση θα δημοσιευτούν χωρίς σειρά κατάταξης τα (μέχρι) τρία πρώτα σχολεία από κάθε κατηγορία  με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, ώστε να προετοιμάσουν την επίσκεψή τους στο Φεστιβάλ και στην Τελετή Βράβευσης.  Τα σχολεία αυτά θα κληθούν  να παρουσιάσουν ζωντανά τις συμμετοχές τους. Στην Τελετή Βράβευσης θα ανακοινωθεί η τελική σειρά των βραβείων. 

Επίσης θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των συμμετοχών που διακρίθηκαν στις πρώτες θέσεις (πέραν της πρώτης τριάδας).

Η ανακοίνωση των δύο Βραβείων Ακροατών θα γίνει στη Τελετή Βράβευσης.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

 

Κατά την Τελετή Βράβευσης, θα γίνονται οι απονομές μέχρι και σε τρία (3) πρώτα βραβεία ανά κατηγορία συμμετοχής και ανά επίπεδο σχολείου, δηλαδή σε:

 • Νηπιαγωγεία
 • Δημοτικά
 • Γυμνάσια
 • Λύκεια
 • Ειδικά

Επίσης, θα δοθούν δύο (2) Βραβεία των Ακροατών του ΕSR με διαδικτυακή ψηφοφορία, ένα για κάθε κατηγορία συμμετοχής (ραδιοφωνικό μήνυμα, τραγούδι).

 • Όλες οι σχολικές μονάδες που θα συμμετάσχουν, ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη βράβευσή τους στον διαγωνισμό,  θα λάβουν βεβαίωση/αναμνηστικό συμμετοχής.
 • Όλα τα ραδιοφωνικά μηνύματα και τραγούδια θα μεταδίδονται στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του European School Radio.
 • Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, θα μπορούν να παρουσιάσουν το τραγούδι ή το ραδιοφωνικό μήνυμα που έχουν δημιουργήσει, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 7ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κέρκυρα από τις 2 έως τις 4 Απριλίου 2020.
 • Η Τελετή Βράβευσης θα γίνει το Σάββατο 4 Απριλίου 2020, πρωινή ώρα.