Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

26 Απρ Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

Ημερομηνία/Ώρα
Date(s) - 26/04/2024
00:00

Κατηγορίες


Περιγραφή εργαστηρίου: Το εργαστήριο περιλαμβάνει μία εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία ήχου με το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα Audacity και απευθύνεται σε μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά το πέρας του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένεται να έχουν εκπληρώσει τους παρακάτω στόχους:

  • Να κατανοήσουν την έννοια της κυματομορφής.
  • Να αναγνωρίζουν τις περιοχές υψηλής και χαμηλής στάθμης από το σχήμα της κυματομορφής.
  • Να κατακερματίζουν ένα μουσικό κομμάτι σε επιμέρους τμήματα.
  • Να συνδυάζουν διαφορετικές κυματομορφές (tracks) σε μία τελική μίξη (multi-track).
  • Να εφαρμόζουν κατάλληλα εφέ σε μία κυματομορφή.
  • Να εξάγουν την τελική σύνθεση σε μία από τις δημοφιλείς μορφές (format) αρχείων ήχου.

Απαιτούμενα: Σε αυτό το εργαστήριο απαιτείται οι συμμετέχοντες/ουσες να έχουν μαζί τους handsfree ή/και ακουστικά με βύσμα (καρφάκι) 3.5mm.

Διάρκεια εργαστηρίου: 1 ώρα

Χωρητικότητα εργαστηρίου: 13 μαθητές/τριες

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Άννα Τσιάρτα, Μαριάννα Ιωάννου