Βραβεία και τιμητικές Διακρίσεις του “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2019”
Βραβείο Νηπιαγωγείου
Βίντεο κλιπ
Βραβείο Γυμνασίου
Βίντεο κλιπ
Βραβείο Δημοτικού
Βίντεο κλιπ
Βραβείο Λυκείου
Βίντεο κλιπ
Βραβείο Τραγουδιού Ακροατών ESR
Βίντεο κλιπ
Τιμητικές Διακρίσεις
Ειδικού Σχολείου
Βίντεο κλιπ
Στίχου
Βίντεο κλιπ
Ερμηνείας
Βίντεο κλιπ
Βραβείο Νηπιαγωγείου
Βραβείο Δημοτικού
Βραβείο Γυμνασίου
Βραβείο Λυκείου
Βραβείο Ραδιοφωνικού Μηνύματος Ακροατών ESR
Τιμητικές Διακρίσεις
Νηπιαγωγείου
Γυμνασίου
Δημοτικού
Δημοτικού
Λυκείου
Συμμετοχές με την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή

, εκτός των διακριθέντων, κατά την πρώτη φάση της αξιολόγησης (σε τυχαία σειρά)

Νηπιαγωγείου
Δημοτικού
Γυμνασίου
Λυκείου
Νηπιαγωγείου
Δημοτικού
Γυμνασίου
Λυκείου